Bezdrátový obecní rozhlas
ROR digi

Systém ROR digi

- je provozován pouze na ohlášení ČTÚ a je BEZPLATNÝ

   základem ústředny je řídící jednotka, která generuje jedinečný digitální plovoucí kód s jedinečnou adresou dané obce a adresami jednotlivých bezdrátových hlásičů.

- nahrazuje původní obecní rozhlasy s drátovým rozvodem moderní bezdrátovou technologií, pracující dle všeobecného oprávnění č.VOR/2/03.2007-5, vydané ČTÚ a určené pro BMIS

- zabezpečuje navázaní kontaktu se všemi občany v mimořádných situacích

- umožňuje srozumitelně, operativně informovat a varovat v kterékoli denní i noční době

- řeší informační potřeby měst a obcí současnými technologickými možnostmi

- je ve standardní dodávce schopen pracovat při výpadku dodávky el. proudu a splňuje požadavky na zálohování dle JSVV.

- lze jej obsluhovat z ovládacího pultu OP, nebo z PC, nebo dálkově z operačního střediska HZS. Aplikace na PC je buď KLIENT nebo SERVRKLIENT. Aplikace SERVR umožňuje ovládaní z více pracovišť ( po síti ).

- umožňuje propojit bezdrátový rozhlas s celostátním systémem varování a vyrozumění obyvatel, je maximálně flexibilním systémem, umožňující připojení k jiným drátovým i bezdrátovým rozhlasům

-  je stavebnicovým, plně rozšiřitelným systémem

-  lze doplnit o domácí přijímače.

-  splňuje 'Požadavky na koncové prvky napojované do jednotného systému varování a vyrozumění' č.j. PO-1084/KIS - 2001. Doklad vydaný GŘ HZS pro ROR digi má č.j. PO-2721/KIS - 2006