Bezdrátový obecní rozhlas
ROR digi

Program PC - Obecní rozhlas umožňuje:
- ovládat 10 samostatných rozhlasových okruhů (zón) s různým množstvím hlásičů
- ovládat individuálně vybrané hlásiče z mapových podkladů
- využívat stejné funkce jako varianta s pultem
- síťové ovládaní z více pracovišť pomocí aplikace SERVR - KLIENT nebo KLIENT

Ovládací pracoviště PC umožňuje: 
- přímé hlášení, nebo okamžité odvysílání zaznamenaných relací
- vytváření vlastních relací(s využitím knihovny znělek, předělů, varovných signálů HZS, ...)
- spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků HZS
- vytvářet časový plán automatického vysílání relací a jejich odbavení v nastaveném datu a čase
- adresovat a naplánovat relace do nastavených okruhů nebo předem vybraných zón z mapových podkladů
- rozesílt SMS zprávy z přednastavených adresářových skupin, či individuálně
- graficky vybírat hlásiče ( aktivace z mapy apod. )
- automaticky exportovat poslední hlášení na internetové stránky obce apod

Program PC - Obecní rozhlas vyžaduje: 
- instalaci do multimediálního PC, či notebooku
- operační systém Windows XP
- sériový vstup pro připojení ext. Modulu ROR digi MK